10 પાસ માટે મોટી ભરતી જાહેર: IB Recruitment 2022, 1671 ખાલી જગ્યાઓ @mha.gov.in

IB Recruitment 2022

IB Recruitment 2022: ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) એ સુરક્ષા સહાયક/ એક્ઝિક્યુટિવ અને MTS ની ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ કુલ 1671 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં … Read more

SSC GD Constable Bharti 2022: 24369 ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

SSC GD Constable Bharti 2022

SSC GD Constable Bharti 2022: સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) એ GD કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીની પ્રક્રિયા 27 ઓક્ટોબર 2022 થી શરૂ થઇ … Read more

10th પાસ માટે DRDO ભરતી 2022 – 1901 જગ્યા માટે અરજી કરો

DRDO ભરતી 2022

DRDO ભરતી 2022: સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) સેન્ટર ફોર પર્સનલ ટેલેન્ટ મેનેજમેન્ટ (CEPTAM) એ 1901 ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના … Read more